خطرناک ترین گازها می تواند بر اثر سوزاندن پلاستیک:

0
559

-خطرناک ترین گازها می تواند بر اثر سوزاندن پلاستیک های حاوی مواد بر پایه ارگانوکلر نظیر PVC انتشار یابد.
-پلاستیک ها سوزانده می شوند، مقادیر زیانباری از دیوکسین ها، که گروهی از مواد شیمیایی بسیار سمی هستند منتشر می شوند.
-دیوکسین ها سمی ترین مواد برای ارگانیسم های بدن هستند. این مواد سرطان زا و مختل کننده هورمون و پایدار هستند و در چربی بدن تجمع پیدا می کنند و در نتیجه مادران آن را از طریق جفت به نوزادان شان منتقل می کنند.
البته، فشار اقتصادی ناشی از کمبود تدریجی این منابع (که به افزایش قیمت آنها می انجامد) زودتر احساس می شود. این مشکل و مشکل دفع پلاستیک های تجزیه ناپذیر و نگرانی های زیست محیطی منجر به استفاده از پلاستیک های چرخه سبز شده است.
پلاستیک ها در همه جا وجود دارند و در تمام بخش های زندگی، از کشاورزی گرفته تا بخش های الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید